Oknö Stugförening

Till innehåll
Välkommen till Oknö Stugförening

Från 14 bofasta personer och tre torp har ön växt till 379 permanentboende och 622 bostadshus. Den lilla ön har nu över 20 km väg att gå, cykla eller åka bil på. Det kallar vi utveckling!
Bilder från Oknö i vinterskrud.
Nu har Alvinssons på kommunens uppdrag börjat att siktröja längs med vägarna på Oknö. En parkeringsplats utanför bommen vid kaffetorpet kommer snarast att anläggas.
Dansbanan i vinterskrud väntar på sommarens aktiviteter. Boka in Oknöfestivalen, då det bl a blir aktiviteter vid Kaffetorpet fredag 30 juni och lördag 1 juli med allsång, uppträdande, café mm.
God fortsättning på det nya året önskar Oknö Stugförening!

Tomter vid Kaffetorpet
Frågan om tomter vid Kaffetorpet har varit uppe tidigare bl a 2019 – 2020. Vi fick då många synpunkter från våra medlemmar och tog då initiativ till en enkät där man fick ge sin syn till kommunen på detta. Enkätsvaren skickades in till kommunen, för att ge kommunen en bild av synpunkterna då. Någon återkoppling om resultatet fick vi aldrig.
Nu har förslaget om tomter vid Kaffetorpet skrivits in i kommunens förslag till översiktsplan 2040, fortsättningsvis ÖP 2040.
I ÖP 2040, nämns Oknö på sidan 65, där det föreslås en mindre sammanhängande bebyggelse vid Kaffetorpet.

P-plats Kaffetorpet
P-plats Stenskärsbadet
Parkeringsplatser på Oknö
Nu har kommunen med hjälp av Alvinssons gjort en ny parkering vid infarten till Kaffetorpet efter mångas önskemål. Dessutom har P-platsen vid Stenskärsbadet grusats av och gjorts större.


Vårt sommarprogram
Vi har börjat planeringen för vårt sommarprogram. Följande preliminära aktiviteter: 22 april städdag, cykelfest 3 juni, motionsbingo, Valborgs- och midsommarfirande, samarbete med Oknöfestivalen 30 maj – 1 juli, logdans samt årsmöte 23 juli. Dessutom kanske något ytterligare. Se vårt utskick som kommer i april till alla fastighetsägare på Oknö. Du som vill hjälpa till i styrelsearbetet eller vid några av våra aktiviteter, hör gärna av dig till någon av oss i styrelsen.

Ny skylt på Oknö
Ny skylt över Oknö uppsatt
Lätt att hitta rätt på Oknö!
Nu finns en skylt över Oknö uppsatt på Kaffetorpets gavel. Det ger en bra översiktsbild över Storön, Lillön och Ramsö. Tack till Mönsterås Kommun för skylten!
Oknö Stugförening

Fyr i dagsljus/mörker
Fyren fixad
Nu lyser fyren mitt emot Stenskär (Carl-Antons fyr) igen. Tack till bl a Kommunen och Sjöräddningen som fixat att Mönsteråsviken nu åter har en fungerande fyr!
Se fyrbilder i ljus och mörker.

Ny skylt och siktröjning på Oknö
Nu finns den nya skylten över Oknö uppsatt vid brofästet, med markering om badplatser, vandringsleder, toaletter mm (se bild).
Under oktober och november kommer kommunen att genomföra kantklippning och siktröjning av växtlighet vid vägarna på Oknö.
Se gärna på kommunens hemsida vad som gäller. Länk här...
Ny skylt på Oknö

Nu finns Årsmötesprotokoll 24 juli 2022, Verksamhetsberättelse 2021-2022 och resultatsberäkning 2021-2022 här...

Nu när 30 km/h skyltarna är uppsatta vid Oknö naturförskola, gäller det att alla respekterar den hastigheten!Vad händer/har hänt på Oknö sedan förra sommaren? Läs mer...

Följ oss på Facebook
Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Oknö Stugförening önskar alla välkomna till Oknö!
Tillbaka till innehåll